26 januari 2018

Klas 1 in Afrika en Nijmegen

Tijdens de toetsweek was er ook even tijd voor iets anders voor de leerlingen van klas 1. Ze gingen op excursie naar Nijmegen, een samenwerking tussen de vakken klassieke talen en aardrijkskunde.

De leerlingen gingen naar het museum Het Valkhof en naar Afrikamuseum. Museum Het Valkhof heeft een uitgebreide verzameling bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland. Vier eeuwen lang was Nijmegen de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. De talloze vondsten uit die tijd laten zien hoe militairen en burgers hier toen leefden. Het bezoek aan het museum het Valkhof bestond uit een aantal onderdelen: een audiopresentatie, een schervenworkshop (kennismaking met de basisprincipes van de archeologie), en een bezoek aan de collectie door middel van een puzzeltocht.

In het Afrikamuseum kregen de leerlingen een workshop over “Geloven in de wereld”. Ze maakten kennis met verschillende vormen van religie en levensbeschouwing, zoals vodun, de islam en het christendom. Veel voorwerpen in het Afrika Museum hebben namelijk te maken met religie of levensbeschouwing. Een voorouderbeeld, een jachttuniek, een installatie opgebouwd uit kleine etsen: allemaal hebben ze met geloof te maken. Op verschillende manieren wordt geloof geuit, gevierd of overgedragen. In de rondleiding kwamen de verschillen en overeenkomsten aan bod. Na de workshop konden de leerlingen het museum zowel binnen als buiten verder bekijken.