2 september 2015

Inspectie positief over Celeanum

Afgelopen mei bezocht de Inspectie van Onderwijs onze school om de kwaliteit van het onderwijs en de docenten te onderzoeken. Onlangs is het definitieve rapport ons toegestuurd. De Inspectie beoordeelde onze school positief.

Vertegenwoordigers van de Inspectie zijn op lesbezoek geweest, hebben gesproken met leerlingen, docenten, de schoolleiding en leerlingbegeleiders. De Inspectie concludeert onder andere dat het leerklimaat op het Celeanum uitdagend is, dat het aanbod divers is, mede door de diverse extra-curriculaire activiteiten, dat de docenten vakinhoudelijk sterk zijn en hun kennis goed kunnen overdragen aan de leerlingen en dat de ondersteuning van de leerlingen goed georganiseerd is. Wel vindt de Inspectie dat de docenten (nog) meer mogen differentiëren in hun lessen. Verder wijst de Inspectie erop dat de onvertraagde doorstroom van leerlingen uit leerjaar 3 naar het diploma al jaren boven het landelijke gemiddelde ligt. Dit geldt ook voor de eindexamenresultaten: het Celeanum behoort tot de 10% best presterende scholen op het centraal eindexamen.

Het volledige rapport leest u hier: Inspectierapport 2015 Gymnasium Celeanum