15 december 2016

In gesprek met dichter Menno Wigman

Op woensdag 7 december werd onze school vereerd met een bezoek van dichter Menno Wigman.

Een verslag van Marte (klas 6)

Wigman schrijft al ruim dertig jaar gedichten en heeft hiervoor meerdere prijzen gekregen. Ook is hij twee jaar stadsdichter van Amsterdam geweest.

Hij droeg een aantal prachtige gedichten voor, met name uit de bundel die hij begin dit jaar uitbracht: ‘Slordig met geluk’. De gedichten spraken veel leerlingen aan, omdat ze zo mooi én goed te begrijpen zijn. Verder was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar erg veel gebruik van werd gemaakt. Zo kwamen vragen als ‘waar haalt u uw inspiratie vandaan?’ en ‘hoe belangrijk vindt u rijm?’ aan bod. Ook was het erg interessant om te horen of alles in een gedicht altijd een bewuste keuze is, of dat we er soms meer betekenis aan toekennen dan de dichter zelf. Menno Wigman was ook geïnteresseerd in ons en stelde onder andere vragen over onze sinterklaasgedichten. Zo was het een boeiend gesprek voor beide partijen.

Al met al was het voor velen een aangename kennismaking met het dichtersvak en met de poëzie van Wigman. Het was een goede motivatie om ons meer in poëzie te verdiepen; iets wat de zesdeklassers goed uitkomt, aangezien ons over een tijdje het gevreesde literatuurmondeling te wachten staat.