18 april 2016

Honours Programma

Op het Celeanum kunnen leerlingen zich op diverse manieren ontwikkelen. Zo is er sinds vorig schooljaar voor leerlingen een extra mogelijkheid om zich te profileren in een richting die zij zelf kiezen. Dit gebeurt via het Honoursprogramma (HPG) van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Dit programma daagt de leerling uit te excelleren, zich persoonlijk te ontplooien en nog meer plezier te hebben in leren.

In het schooljaar 2014/2015 zijn we voorzichtig van start gegaan met het Honours Programma. Twee leerlingen zijn toen gestart. Na een voorlichtingsbijeenkomst afgelopen september en aansluitend een sollicitatieprocedure zijn dit schooljaar elf leerlingen begonnen aan hun Honours Programma. Inmiddels hebben deze leerlingen ook allemaal een begeleider gevonden.

Bij het volgen van het Honoursprogramma staat de autonomie van de leerling voorop. In een periode van 2 ½ jaar, vanaf begin klas 4 tot februari klas 6, zal hij/zij een onderwerp onderzoeken of een talent ontwikkelen. De onderwerpen waar de leerlingen mee aan de slag gaan zijn zeer divers: van fotografie tot dark matter en van theater tot programmeren. De HPG leerlingen mogen onder schooltijd werken aan hun project. Dit gaat uiteraard in overleg met docenten, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de leerling. De investering van de leerling bedraagt ongeveer 100 uur per jaar, ofwel 250 uur voor het totale programma. Van belang is dat het programma niet productiegericht is, maar ontwikkelingsgericht. Bij het voldoende afronden van het HPG krijgt de leerling op zijn diploma een aantekening “met honours”.

Eind januari zijn mevrouw Van Perlo en meneer Gaastra met alle HPG leerlingen naar een leerlingenbijeenkomst in Utrecht geweest. Meer dan 200 HPG deelnemers van zelfstandige gymnasia uit het hele land waren aanwezig. Er waren lezingen, workshops en zo’n 70 deelnemers hebben laten zien waar ze mee bezig waren. Het was een inspirerende dag.

Voor meer informatie over ontwikkelingsmogelijkheden bij ons op school zie ook: http://www.celeanum.nl/onderwijs/pluslessen-honoursprogramma-hoogbegaafdheid/ of op de site van SHZG: http://www.gymnasia.nl/gymnasium-cum-laude.

IMG_3703