30 maart 2018

Geslaagd voor HPG!

Een zestal zesdeklassers heeft afgelopen dinsdag al examen gedaan. Niet het centraal schriftelijk eindexamen, zij deden mee aan het Honours Programma van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Dit programma biedt leerlingen een extra mogelijkheid om zich te profileren in een richting die zij zelf kiezen. Dit programma daagt de leerling uit te excelleren, zich persoonlijk te ontplooien en nog meer plezier te hebben in leren.

Annemijn, Tess, Eran, Jirri, Julia en Annelotte hebben zich de afgelopen 2,5 jaar verdiept in, respectievelijk de theaterwereld, zeilen en filmen, mythologie, programmeren, mythes en legenden en het organiseren van een congres. Deze zeer verschillende onderwerpen laat meteen zien hoe divers dit programma is. Leerlingen moeten in 2,5 jaar een portfolio opbouwen waaruit blijkt hoe ze zich hebben ontwikkeld op het gebied van een aantal competenties zoals onderzoeken, communiceren n reflecteren. In een examengesprek met twee examinatoren van een ander gymnasium worden de leerlingen hierop bevraagd.

Het was een spannende, maar vooral ook positieve en vrolijke dag. Gefelciteerd Annemijn, Tess, Eran, Jirri, Jullia en Annelotte! Hartstikke goed gedaan. Veel dank ook aan de begeleiders van deze leerlingen en de examinatoren die mee waren.

Voor meer info over het Honours Programma en de projecten van de leerlingen, zie: https://www.celeanum.nl/onderwijs/pluslessen-honoursprogramma-hoogbegaafdheid/honoursprogramma/