16 juni 2016

Examenresultaten

Wachten op hèt telefoontje. Vandaag was het zover. 127 leerlingen wachtten vol spanning of ze geslaagd waren of niet.

89% is nu al geslaagd en dat kan nog oplopen tot 92%. Trotse leerlingen. En terecht. Zo maakte Pim een foutloos wiskunde B examen en haalde Tessa een 10 voor Latijn en een 9 voor Grieks op haar eindlijst. En zo zijn er meer mooie resultaten te noemen.

Drie vijfdeklassers deden dit jaar ook al in één of meer vakken eindexamen. Volgend jaar hebben zij dus iets minder te doen. Twee zesdeklassers doen gespreid examen. Dat betekent dat zij hun examen in twee jaar mogen afleggen.

Vandaag is er taart. De leerlingen krijgen hun voorlopige cijferlijst en ze leveren voor de allerlaatste keer hun boeken in. Nu al een beetje nostalgie.

14 juli krijgen de geslaagde leerlingen hun diploma.

Update 2 juli: Er hebben 129 kandidaten examen gedaan; twee van hen deden gespreid examen. Van de 127 kandidaten met een volledig examen zijn er 118 geslaagd (93%), van wie 14 cum laude. Het gemiddelde cijfer van het Centraal Examen is 6,77.