Schoolprestaties

In het project ‘Vensters voor Voortgezet Onderwijs’ maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken op welke wijze zij de schoolprestaties via hun website presenteren en die vergelijken met andere scholen. Op een landelijke site worden de schoolgegevens over kwaliteit en sfeer naast elkaar gezet. ‘Vensters voor Voortgezet Onderwijs’ maakt de cijfers die scholen aanleveren aan officiële instanties als de Inspectie van het Onderwijs en het CFI inzichtelijk voor ouders en andere belanghebbenden.

Het voortgezet onderwijs (VO) is een cruciale sector in de Nederlandse samenleving. Met 1 miljoen leerlingen en 120.000 man personeel, hun directe familie en andere belanghebbenden kun je zeggen dat een op de vijf Nederlanders direct belang heeft bij wat er in deze sector gebeurt. En iedereen heeft er verstand van. Of denkt er verstand van te hebben, want veel criticasters redeneren vanuit het beeld dat ze hebben toen ze zelf nog op school zaten. Soms is dat lang geleden. De samenleving wil ook weten wat er gebeurt met de miljarden aan gemeenschapsgeld die in het onderwijs worden geïnvesteerd. Buitenstaanders hebben duidelijke opvattingen, maar de kwaliteit van het voortgezet onderwijs is primair een verantwoordelijkheid van de scholen.

Om het gestelde vertrouwen te rechtvaardigen en waar mogelijk te versterken willen scholen en de sector zich verantwoorden. ‘Vensters voor Voortgezet Onderwijs’ helpt de scholen daarbij. Twintig indicatoren worden in beeld gebracht, onderverdeeld in vier terreinen.

Via de website scholenopdekaart.nl zijn de schoolresultaten van het Celeanum te vinden. Kijk ook: Inspectierapport 2015 Gymnasium Celeanum