Motiveren en stimuleren

Steeds weer wordt gezocht naar manieren om leerlingen te motiveren en te stimuleren de juiste prioriteiten te stellen. Binnen onze school is in samenwerking met het Leerlingenpanel het willers-en-kunnersprincipe ontwikkeld.

In onderstaand diagram is het idee weergegeven.

willerskunnersprincipe

In het kort komt het erop neer dat:

  • goed gemotiveerde en goed presterende leerlingen beloond worden met extra faciliteiten en privileges, zoals pluslessen of deelname aan bijzondere activiteiten;
  • onderpresterende leerlingen met motivatieproblemen strakker gehouden worden en begeleiding krijgen, bijvoorbeeld van de tutor of orthopedagoog;
  • gemotiveerde leerlingen met moeite in bepaalde vakken extra begeleiding en steun geboden wordt, bijvoorbeeld door het geven van bijles, het volgen van de huiswerkklas of een training bij onze remedial teacher;
  • leerlingen met onvoldoende capaciteiten en onvoldoende motivatie begeleid worden naar een andere schooltype.