26 januari 2015

Celeanum start programma voor hoogbegaafden

Speciaal voor hoogbegaafde middelbare scholieren is het Gymnasium Celeanum een nieuw programma gestart, de CnopiusPlusklas. Hoogbegaafde kinderen leren en denken namelijk op een andere manier dan ‘gewoon’ slimme kinderen. Hierdoor presteren ze soms minder of zelfs onder de maat. Het programma heeft als doel de leerlingen anders en meer uit te dagen en te helpen waar nodig.

De rector Caren Japenga: “Ik ben heel blij met dit programma. Bij ons op school zitten relatief veel hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen kunnen we zo beter helpen.” Een van de docentes van het Celeanum is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Zij zal de leerlingen van CnopiusPlusklas gaan begeleiden. De CnopiusPlusklas is een vervolg op de al bestaande Cnopiusklassen voor basisschoolleerlingen binnen Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ).

Minder leerstof

In de CnopiusPlusklas staat het ‘compacten’, het verminderen, van de leerstof centraal. Denk bijvoorbeeld aan herhalingsoefeningen. Een hoogbegaafd kind heeft vaak aan een enkel woord genoeg en gaat zich vervelen bij oefeningen zonder nut. Volledig afhaken is dan een risico. Naast het compacten wordt verdiepingsstof aangeboden. De leerling kan vanuit zijn of haar eigen interesse een onderwerp gaan uitdiepen. Zo’n onderwerp overigens niks met school te maken te hebben.

De CnopiusPlusklas is geen aparte klas, maar een speciaal programma, dat buiten of tijdens de reguliere lessen valt. Dat wil zeggen dat de leerlingen die deelnemen aan het hoogbegaafden programma binnen hun oorspronkelijke klas blijven.

Hoogbegaafdheid

Dat hoogbegaafde leerlingen lang niet altijd een diploma halen heeft vaak te maken met onvoldoende ontwikkelde executieve functies, de functies die aansturend en controlerend zijn voor je hele doen en laten. Dit komt door het hoge IQ van een leerling. In de CnopiusPlusklas worden executieve functies op maat aangeleerd waar dit nodig blijkt.

Een leerling wordt hoogbegaafd genoemd met een IQ van 130 of meer. Hoogbegaafde leerlingen laten daarnaast in meer of mindere mate ook andere kenmerken zien, zoals een grote mate van creativiteit, een grote verbale vaardigheid of een hoog leertempo. Voor meer informatie over hoogbegaafdheid kunt u kijken op de speciale site voor de basisscholen van OOZ: www.cnopiusklassen.nl.

Cnopius

De naam van de Cnopius is afkomstig van Lodewijk C. Cnopius, de eerste kostschoolhouder van het in Zwolle in 1830 opgerichte Stedelijk Instituut voor Onderwijs en Opvoeding, een voorloper van de HBS.