19 oktober 2017

Brugklasfeest 2017

Het is al even geleden, maar wat was het een mooi feest! Het eerste feest van de bruggers bij ons op school. Er is flink gedanst en gefeest. En de nieuwe nuntius en nuntia (boodschappers) zijn gekozen: Teijo en Phileine uit 1e.

De nuntius en nuntia mogen de jaarlijkse Propaganda Avond (PPA) in theater De Spiegel presenteren. De PPA bestaat altijd uit twee delen. Voor de pauze treden leerlingen uit alle jaarlagen op met muziek, dans, cabaret etc en dit gedeelte wordt gepresenteerd door de nuntius en nuntia. Het gedeelte na de pauze wordt verzorgd door klas 6 en is een soort afscheidsoptreden voor de school. Binnenkort starten de audities voor de PPA. Zie http://www.celeanum.nl/propaganda-avond-2016/ voor een impressie van de PPA van vorig jaar.