Celetour: Op de mooie blauwe ogen van Caesar

In het schooljaar 2018-2019 organiseert het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) in samenwerking met het Celeanum een aantal klassieke lezingen in het kader van Celetour. De lezingen worden gehouden aan de Zoom 37 en starten om 19.30 uur (inloop 19.15 uur). De toegang is voor leden en leerlingen gratis, anderen betalen 2.50 euro toegang. Graag aanmelden bij kampen-zwolle@nkv.nl.

NKV-lezingen 2018-19

Week 44 do 1 nov Frank Broeke

Dubbellezing: Op de mooie blauwe ogen van Caesar
Elke gymnasiast maakt vroeg of laat kennis met Over de Gallische Oorlog van Caesar. Zijn heldere taalgebruik en de logische opbouw van zijn werk maken het verslag van de Romeinse wederwaardigheden in Gallië tot geliefde schoollectuur. Caesar heeft zijn werk echter niet als een objectief verslag van zijn verrichtingen bedoeld: hij wilde vooral zichzelf in een goed daglicht stellen. In deze lezing wordt ingegaan op de narratieve, stilistische en retorische trucs die Caesar gebruikt om het verslag van de Gallische oorlog naar zijn hand te zetten. Ook wordt gekeken naar vergelijkbare verslaggeving in moderne conflicten, van de Tweede Wereldoorlog tot de Tweede Golfoorlog en het conflict in Afghanistan. Tevens wordt behandeld Vercingetorix: De laatste belangrijke tegenstander van Caesar tijdens zijn oorlog in Gallië was Vercingetorix. Deze jonge Galliër van adellijke komaf verenigde een groot deel van de Gallische stammen onder zich voor een laatste wanhopige poging om de Romeinse suprematie teniet te doen. In deze lezing wordt de persoon van Vercingetorix nader bekeken; zowel de Gallische als de Romeinse visie komt aan bod. Ook wordt zijn revival in het 19e en 20e-eeuwse Frankrijk behandeld.

Week 48 wo 28 nov Steven Kolsteren, hoofd educatie Groninger museum

Sappho in de 19de eeuw
Bij de naam Sappho denken we tegenwoordig aan een groot dichteres en ook aan lesbische liefde. Gedurende de 19de eeuw was dat beeld veel rijker. Aristocratische dames lieten zich ‘en Sapho’ uitbeelden, ze werd aanbeden als tiende muze en een verheven priesteres, maar ook uitgebeeld als eenzaam en verstoten. Een tragische dood door vanaf de rotsen te springen, of een sterke zelfstandige vrouw met eigen leerlingen? De eerste singer songwriter met veel succes bij optredens? Behalve in poëzie, opera’s en schilderijen komen we Sappho ook tegen in films en zelfs op plakplaatjes. De 19de eeuw is in heel Europa een schatkamer aan Sappho- verbeeldingen

Week 9 di 26 feb dr. C.L. (Christiaan) Caspers

Maarten & Christina:

Schijn en werkelijkheid in het Rome van de 16e/17e eeuw. Een bezoek aan Rome is voor iedere reiziger een hoogstpersoonlijke ervaringen. In deze lezing gaan we de belevenissen na van twee noorderlingen wier reactie op de Eeuwige stad wel heel sterk uiteen liep. Maarten Luther belandde in het Rome van Paus Julius II: de stad waarin Rafael en zijn tijdgenoten, in opdracht van Julius en diens bankier Agostino Chigi, alles op alles zetten om de aanstaande reformatie af te wenden. ‘Ich glaubte alles’, zou Luther later zeggen, ‘was daselbst erstunken und erlogen war’ (‘Ik geloofde alles, hoe verstonken en gelogen het ook was.’). Ruim honderd jaar later maakte Christina, de ex-koningin van het protestantse Zweden, haar opwachting, als bekeerling van de katholieke kerk. Rome onderging op dat moment net een nieuwe gedaanteverwisseling, onder toezicht van de bouwlustige Paus Alexander VII. Nu waren het de architect Borromini en de alleskunner Bernini die hun spel met schijn en werkelijkheid mochten spelen, ter eer en glorie van de in zijn bestaansrecht bedreigde Moederkerk. In de uitvoerig geïllustreerde lezing passeren tal van bekende en minder bekende monumenten en kunstvoorwerpen de revue. Een schriftelijke weerslag van de lezing is gepubliceerd in het tijdschrift RomaAeterna (zie www.romaaeterna.nl) en kan dienen als voorbereidend materiaal.

week 14 do 4 ap Anton van der Hooff

Ovidius, spelen met het Epos

Ovidius noemt zichzelf een lusor, een speler. Hij is inderdaad de meester van de lichte poëzie. Speels is hij in zijn omgang met de oude mythen in de Metamorphoses. Nog duidelijker toonde hij zijn frivole karakter in zijn gedichtenreeks Liefdes (Amores) en in Liefdeskunde (Ars amatoria), waarin hij zich opmerkelijk vrouwvriendelijk toont, net als trouwens in zijn Heldinnenbrieven. De twee kostelijke werken waarmee hij zijn populariteit vestigde (in Pompejaanse graffiti wordt hij aangehaald!) zijn om morele gevoeligheden van sommige scholen te ontzien geen onderdeel van het pensum, maar ze zijn essentieel om de aard van zijn dichterschap te begrijpen. Daarom worden ze in deze voordracht als opstap gebruikt om oog te krijgen voor de sensualiteit en ironie van de Metamorphoses.

week 21 do 23 mei Dr. L.B(ouke) v.d. Meer,

De Etruskische Taal

De Etruskische taal Het Etruskisch is een dode, niet-Indo-Europese, agglutinerende taal die gesproken werd in Etrurië (het gebied tussen de Arno en de Tiber), de Po-vlakte en Campanië. De oudste van ca. 11.000 inscripties dateren van ca. 700 v.C., de laatste uit de tijd van keizer Augustus. Het alfabet is van Griekse oorsprong. De grammatica is in grote lijnen bekend maar de betekenis van zeer vele woorden niet. De meeste inscripties zijn funerair, in de trant van “Avle, zoon van vader a en moeder b, stierf op x-jarige leeftijd.” De langere, sacrale en juridische inscripties zijn het meest interessant. Spreker behandelt epigrafische vondsten uit recente opgravingen, de taalontwikkeling aan de hand van case studies (analyse en vertaling van inscripties inclusief hun archeologische context), de taalverwantschap tussen het Etruskisch en het niet-Griekse Lemnisch, en de vraag wat die verwantschap betekent voor de ethnische formatie en identiteit der Etrusken.

april 2019
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« mrt   mei »