11 juli 2018

Robynn (klas 1) publiceert eigen gedichtenbundel

Als onderdeel van haar Cnopiusproject heeft Robynn uit klas 1 haar eigen gedichtenbundel uitgegeven. Ze heeft er een heel jaar hard aan gewerkt en met prachtig resultaat!

Cnopius is een speciaal programma voor hoogbegaafde leerlingen. Wanneer zij deelnemen aan dit programma mogen zij lessen missen en lesstof indikken en kunnen zij werken aan een eigen project naar keuze. Voor meer info: https://www.celeanum.nl/onderwijs/pluslessen-honoursprogramma-hoogbegaafdheid/hoogbegaafdheid/

Een gedicht uit Robynns bundel:

Waarom?

Je staat in het midden
Alles om je heen verdwijnt
Terwijl jij in de leegte staat
Je kan met niemand praten
Je moet er iets aan doen
Je hoort alleen maar gelach
Je hoopt dat dit een droom is

Meer lezen? Bestel voor 10 euro haar gedichtenbundel: https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-leven/27975