Studiewijzers / Toetsrooster / PTA

Een schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Gedurende een periode zijn er ook tussentijdse toetsen. Voor de onderbouw staan die allemaal in het centrale toetsrooster. In de bovenbouw maken docenten en leerlingen onderling afspraken over de toetsdatum. Elke periode is er per vak een studiewijzer. In deze studiewijzer wat er in de komende periode voor een bepaald vak op het programma staat. In de verschillende PTA’s voor klas 4, 5 en 6 staat het programma voor het hele jaar, inclusief de te volgen procedure bij het inhalen van toetsen. De procedure voor het inhalen van toetsen in de onderbouw: Afspraken inhalen toetsen onderbouw

PTA’s

PTA leerjaar 4 – 2016-2017
PTA leerjaar 5 – 2016-2017
Gewijzigd PTA Natuurkunde leerjaar 5
PTA leerjaar 6 – 2016-2017
Examenreglement – 2016-2017
Wijzigingen PTA en examenreglement – 2016-2017

Toetsroosters

Toetsrooster periode 4 tijden

Klas 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Studiewijzers

Klas 1 Periode-1-1718 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 2 Periode-1-1718 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 3 Periode-1-1718 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 4 Periode-1-1718 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 5 Periode-1-1718 (bijgewerkt Frans) Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 6 Periode-1-1718 (bijgewerkt Frans) Periode 2 Periode 3 en 4