Hoogbegaafdheid

Speciaal voor hoogbegaafde middelbare scholieren is het Gymnasium Celeanum een programma gestart, de CnopiusPlusklas. Hoogbegaafde kinderen leren en denken namelijk op een andere manier dan ‘gewoon’ slimme kinderen. Hierdoor presteren ze soms minder of zelfs onder de maat. Het programma heeft als doel de leerlingen anders en meer uit te dagen en te helpen waar nodig. De CnopiusPlusklas is een vervolg op de al bestaande Cnopiusklassen voor basisschoolleerlingen binnen Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ).

Minder leerstof

In de CnopiusPlusklas staat het ‘compacten’, het verminderen, van de leerstof centraal. Denk bijvoorbeeld aan herhalingsoefeningen. Een hoogbegaafd kind heeft vaak aan een enkel woord genoeg en gaat zich vervelen bij oefeningen zonder nut. Volledig afhaken is dan een risico. Naast het compacten wordt verdiepingsstof aangeboden. De leerling kan vanuit zijn of haar eigen interesse een onderwerp gaan uitdiepen. Zo’n onderwerp overigens niks met school te maken te hebben.

De CnopiusPlusklas is geen aparte klas, maar een speciaal programma, dat buiten of tijdens de reguliere lessen valt. Dat wil zeggen dat de leerlingen die deelnemen aan het hoogbegaafden programma binnen hun oorspronkelijke klas blijven.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen laten in meer of mindere mate kenmerken zien, zoals een grote mate van creativiteit, een grote verbale vaardigheid of een hoog leertempo. Voor meer informatie over hoogbegaafdheid kunt u kijken op de speciale website over Cnopiusklassen voor de basisscholen van OOZ.

Cnopius

De naam van de Cnopius is afkomstig van Lodewijk C. Cnopius, de eerste kostschoolhouder van het in Zwolle in 1830 opgerichte Stedelijk Instituut voor Onderwijs en Opvoeding, een voorloper van de HBS.